Schoolbeleidsplan PIVA Oudenaarde


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Afspraken kledij op school

Leer- en leefregels
Binnen onze opvoedende taak willen we als school aandacht besteden aan de kledij van de leerlingen.
We maken een onderscheid tussen vrijetijdskledij en schoolkledij. De kledingvoorschriften op onze school gelden bij alle schoolactiviteiten, waar of wanneer ze ook doorgaan.

We willen bij de leerlingen de gevoeligheid ontwikkelen voor het kiezen van een kledingsstijl die enerzijds de elegante en creatieve uitdrukking kan zijn van hun persoonlijkheid en tegelijk comfortabel is, maar anderzijds gepast en waardig, veilig en sober.
Persoonlijke smaak en overtuiging worden door de school gewaardeerd, maar het mag nooit de bedoeling zijn om te provoceren en een inbreuk te plegen op de goede zeden. Tevens mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. Het negeren van opmerkingen hieromtrent zal gesanctioneerd worden.

We verwachten dat de schoolkledij aangepast is aan de schoolnormen.

Wat kan wel:

  • verzorgde en nette kledij/schoeisel


Wat kan niet:

  • diep uitgeneden decolleté
  • te korte shorts en minirokken, minimum lengte tot halverwege het dijbeen
  • netkousen
  • ontblote rug/buik
  • (teen)slippers
  • zichtbare onderkledingZoek

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu
Hit Counter